Gotowy kod

Wyświetlaj lub ukrywaj treści dla zalogowanych i wylogwanych użytkowników bez wtyczek

  Kod dla umieszczenia w pliku Functions.php: // Add CSS class for logged in and logged out users add_filter(‘body_class’,’er_logged_in_filter’); function er_logged_in_filter($classes) { if( is_user_logged_in() ) { $classes[] = ‘logged-in-condition’; } else { $classes[] = ‘logged-out-condition’; } // return the $classes array return $classes; } Kod dla umieszczenia w Dodatkowym css: /* Logged in & out […]

Przewiń na górę