Wyświetlaj lub ukrywaj treści dla zalogowanych i wylogwanych użytkowników bez wtyczek

 

Kod dla umieszczenia w pliku Functions.php:

				
					// Add CSS class for logged in and logged out users
add_filter('body_class','er_logged_in_filter');
function er_logged_in_filter($classes) {
if( is_user_logged_in() ) {
$classes[] = 'logged-in-condition';
} else {
$classes[] = 'logged-out-condition';
}
// return the $classes array
return $classes;
}
				
			

Kod dla umieszczenia w Dodatkowym css:

				
					/* Logged in & out conditions */

.logged-in-condition .hide-logged-in {
	display: none !important;
}

.logged-out-condition .hide-logged-out {
	display: none !important;
} 
				
			

Znajdź więcej wartościowych wpisów